TUYỂN DỤNG

Tuyển nhân viên bảo vệ

Tuyển nhân viên bảo vệ

Trung Tâm Hướng Nghiệp Dạy Nghề Thanh Xuân thông báo tuyển dụng 1 nhân viên bảo vệ, chi tiết thông báo như sau. Hạn nộp hồ sơ : 30/4/2015

Tuyển giáo viên dạy nghề sửa chữa Điện Thoại

Tuyển giáo viên dạy nghề sửa chữa Điện Thoại

Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề Thanh Xuân thông báo, tuyển giáo viên dạy nghề sửa chữa Điện Thoại, chi tiết thông báo như sau.

Tuyển nhân viên hành chính văn phòng

Tuyển nhân viên hành chính văn phòng

Trung Tâm Hướng Nghiệp Dạy Nghề Thanh Xuân thông báo tuyển dụng 4 nhân viên hành chính văn phòng, chi tiết thông báo như sau. Hạn nộp hồ sơ : 30/4/2015

Tuyển nhân viên Kế Toán

Tuyển nhân viên Kế Toán

Trung Tâm Hướng Nghiệp Dạy Nghề Thanh Xuân thông báo tuyển dụng 2 nhân viên Kế Toán, chi tiết thông báo như sau.

Tuyển giáo viên dạy nghề sửa chữa Điện Lạnh

Tuyển giáo viên dạy nghề sửa chữa Điện Lạnh

Trung Tâm Hướng Nghiệp Dạy Nghề Thanh Xuân thông báo tuyển giáo viên dạy nghề sửa chữa Điện Lạnh, chi tiết thông báo như sau.

Tuyển giáo viên dạy nghề sửa chữa Điện Tử

Tuyển giáo viên dạy nghề sửa chữa Điện Tử

Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề Thanh Xuân thông báo, tuyển giáo viên dạy nghề sửa chữa Điện Tử, chi tiết thông báo như sau.

Tuyển dụng giáo viên dạy cắt may thời trang

Tuyển dụng giáo viên dạy cắt may thời trang

Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề Thanh Xuân thông báo, tuyển 1 giáo viên dạy cắt may thời trang, chi tiết thông báo như sau.

Tuyển giáo viên dạy nghề sửa Máy Vi Tính

Tuyển giáo viên dạy nghề sửa Máy Vi Tính

Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề Thanh Xuân thông báo, tuyển giáo viên dạy nghề sửa chữa Máy Vi Tính, chi tiết thông báo như sau.

Đăng ký học nghề tại đây