VIDEO

Một số hình ảnh lớp Sửa Chữa Xe Máy - Tại Dạy Nghề Thanh Xuân

Cái tên nghề đã nói lên tính chất và đặc trưng của nghề, đó là nghề sửa chữa xe máy. Do nghề này phổ biến gần như ở mọi nẻo đường có xe máy nên nghề này không xa lạ gì. Đơn giản là xe hư gì thì sửa nấy, hoặc tu sửa xe.
 


Bình luận bằng Facebook

Đăng ký học nghề tại đây